visie en missie

We zien elk kind als 'een belofte'. Iedereen wordt geboren met een veelheid aan talenten en  mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen
en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen in de weg die het bewandelt.

Ieder kind is anders en valt niet te vergelijken met een ander kind. Maar voor ieder kind is belangrijk dat het gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo kan een kind het beste tot ontplooiing komen.

inspiratie

In onze benadering van de leerlingen proberen wij ieder kind de kans te bieden zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg met ouders en deskundigen. Vanzelfsprekend willen wij er voor zorgen dat elk kind zich veilig en gelukkig kan voelen. In ons dagelijks handelen en in de omgang met onze leerlingen laten wij ons leiden door de Bijbel zien we Jezus als onze inspiratie.

We geloven dat God ons de opdracht geeft kinderen uit te dagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en daarbij het unieke in ieder kind te respecteren.

uniek

Uniek zijn kan soms betekenen dat er ander gedrag wordt geconstateerd dan gemiddeld, dat er kinderen zijn met leerstoornissen, dat er kinderen zijn die zich moeilijk kunnen concentreren of zich terugtrekken of juist heel druk worden. Kinderen leren omgaan met het “uniek” zijn, met het eigen karakter en de eigen talenten, is van grote waarde. Het welbevinden van een kind is voor ieder kind het belangrijkste doel; het is dé voorwaarde voor ontwikkeling. 

talenten

Met talenten worden we geboren. Talenten kun je vergelijken met zaadjes die we bij onze geboorte al bij ons hebben. Net als zaadjes kunnen talenten groeien. Je kunt het zien als een ijsberg. We weten dat deze onder water veel groter is dan boven water. Zo is dat ook met ons en onze kinderen. Boven water zien we zichtbaar gedrag; dat wat we doen, hoe we ons gedragen. Het zichtbare deel van de ijsberg, ons gedrag, is slechts het topje van een veel groter deel dat onder water zit: gedachten, zelfbeeld, talenten, gevoelens en waarden. Echte groei begint onder water!

Talenten laten zien wie je bent en hoe je dingen aanpakt en hoe je met de anderen omgaat. Talent is bovenal waar je blij van wordt!

stevige basis

Als we onze kinderen helpen om de basis onder het water bewuster en steviger te maken, verandert er iets boven water. Door op de diepere laag te werken, helpen we de kinderen op weg om hun eigen kracht te versterken. Daardoor kunnen ze vanuit hun unieke talent van binnenuit blij zijn met zichzelf en kunnen ze groeien in hun zelfvertrouwen met een grote dosis veerkracht.

bijbel

Tijdens hun ontwikkeling willen wij de kinderen graag vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en proberen daarbij steeds samen met hen een vertaling te maken naar deze tijd, zodat Bijbelse principes vorm krijgen in bijvoorbeeld de wijze van omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof. Bij aanmelding op onze school krijgen de kinderen als welkomstcadeau een kinderbijbel mee naar huis.