techniek

Iedere dinsdag is het in het technieklokaal een drukte van belang. Van groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen hier les in techniek.

Sinds enkele jaren, hebben wij techniek als apart vak op onze school. De groepen 5 t/m 8 komen regelmatig naar het technieklokaal om daar in tweetallen te werken uit een leskist. 

lessen

De onderwerpen en technieken variëren. Zoals:

  • Houtbewerking
  • Constructies (hijskranen e.d.)
  • Papier maken
  • Naaien
  • Elektrische stroomkringen
  • De techniek van de fiets

Naast het gebruik van de leskisten worden er ook klassikale lessen gegeven.

lessenseries

Een lessenserie gaat over 'Lucht' . Er komen vragen aan de orde als: Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? en:  Heeft lucht ook gewicht? Door middel van proefjes ontdekken de kinderen allerlei eigenschappen van lucht.

Drijven en zinken komt aan de orde in een serie lessen over Archimedes. Hoe kon Archimedes bewijzen dat de gouden kroon van de koning niet van puur goud was gemaakt? Aan de orde komt het bepalen van het soortelijk gewicht van stoffen. Ook worden proefjes gedaan met vloeistoffen, waarvan de ene op de andere blijft drijven. 

verf

Een andere serie lessen gaat over het "zelf verf maken". Hierbij verzamelen de kinderen verschillende materialen, waarvan ze zelf verf gaan maken. Bietensap, koffie, thee, fijn gewreven aarde enz. vormen de grondstoffen. Er wordt geëxperimenteerd met bindmiddelen, zoals eiwit en slaolie. Tenslotte wordt er een schilderij gemaakt met eigen verf.

groepen 3 en 4

Ook de groepen 3 en 4 komen wekelijks aan de beurt. Deze kinderen werken nog niet met leskisten. Zij krijgen een klassikale techniekles, meestal voorafgegaan door een kort filmpje. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als:

  • Pneumatiek (met lucht kun je zware vrachten tillen),
  • Aandrijving (d.m.v. draaiwieltje verschillende bewegingen overbrengen)
  • Voortstuwing (raderbootje)
  • Constructie van bewegende delen (scharnier)

creatief planbord

Iedere dinsdagmiddag wordt er in de groepen 3 en 4 gewerkt aan de hand van het creatief planbord. Er wordt een thema gekozen waarna de kinderen volgens een rouleersysteem twee weken aan eenzelfde werkstukje werken. Ook de techniekles sluit hierbij aan. Zo maakten de kinderen in het voorjaar een kuikentje, wat d.m.v. het principe van de krukas op en neer bewogen kan worden.

Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen in het algemeen graag met techniek bezig zijn. Natuurlijk hebben kinderen voor bepaalde technieken meer belangstelling dan voor andere. Maar we proberen hen met verschillende richtingen te laten kennismaken.
 
We zijn ons ervan bewust dat ons technieklokaal wel een luxe is vergeleken bij veel andere scholen. We maken er des te meer enthousiast gebruik van. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.