ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad (OR) die de leerkrachten door het jaar heen ondersteunen bij tal van activiteiten die tijdens een schooljaar plaatsvinden. Zonder hulp van de ouderraad en die van andere ouders zijn veel extra activiteiten nauwelijks mogelijk; hun hulp en inzet is onmisbaar voor het schoolteam. Zo werkt de ouderraad mee aan o.a. het sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest, de kijkavond en het Oranjefeest.

leden or

De ouderraad van onze school bestaat uit ongeveer 10 leden. De OR doet ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onze school en het onderwijs. De OR vergadert 5x per jaar met elkaar waarbij ook een MT-lid aanwezig is. Daarnaast vergadert de OR in kleine werkgroepen waar leerkrachten bij betrokken zijn. Met behulp van een draaiboek worden de activiteiten verder uitgewerkt. 

De ouderraad vindt het leuk en waardevol op deze manier betrokken te zijn bij de school waar uw kind jaren naar toe gaat en ze vindt het fijn om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

vrijwillige ouderbijdrage

Voor elk kind wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, aangezien de school geen budget heeft voor extra activiteiten. U ontvangt hierover in het najaar een bericht via Parro. In dit bericht staat het bedrag vermeld dat voor dit schooljaar geldt (€ 16,- per kind), met daarbij een betaalverzoek zodat u direct via de link kunt betalen. De ouderraad
beheert de ouderbijdrage, waaruit veel onkosten voor allerlei schoolactiviteiten voor de kinderen in de school worden bekostigd. Elk jaar legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid. Contactpersoon is mevr. M. de Bruin