schooltijden

Maandag 
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

:
:
:
:
:

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur

Tussen de herfstvakantie en meivakantie gaan de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag tot 14.30 uur naar school.

De schoolbel gaat elke morgen om 8.25 uur. De kinderen mogen dan naar binnen, zodat de leerkracht om 8.30 uur kan starten.

kleuters

Ouders van de kleuters mogen hun kind even kort de groep in begeleiden, zodat de groep om 8.30 uur daadwerkelijk kan beginnen. De kleuters gaan vijf minuten voor de bel naar buiten en wachten bij de juf totdat ze worden opgehaald door een  ouder/verzorger.

Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 nog even mee naar binnen lopen.

continurooster

Vanaf het cursusjaar 2019-2020 is onze school gestart met een continurooster. Wat is voor de ONS de meerwaarde van de invoer van het continurooster? De schooldirectie heeft met de invoering van het continurooster het belang van de
leerlingen voor ogen. Ze wil met de invoering van dit model bereiken dat er meer rust komt in de schooldag van de leerlingen. Doordat de schooldag niet meer onderbroken wordt door een lange middagpauze houden leerlingen de structuur vast en ontstaat er meer rust.

middagpauze

De kinderen eten in de klas samen met een pedagogisch medewerker. Ze hebben een half uur pauze: 15 min. eten en 15 min. buitenspelen. De kleuters eten een half uur in de klas.