welkom

Welkom op de website van de Oranje-Nassauschool. Al meer dan 90 jaar bieden we kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgens een modern en uitdagend concept. Ieder kind is uniek! We leren de kinderen omgaan met het 'uniek' zijn, met de karaktereigenschappen en hun talenten. Voor ieder kind is het belangrijk dat het gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo kan een kind het beste tot ontplooiing komen.

Op deze site vindt u praktische en inhoudelijke informatie over onze school en ons onderwijs.

oranje-nassauschool

We zijn een christelijke basisschool, gevestigd in de wijk 'De Oude Uitbreiding' in Sliedrecht. Wij geloven in een God van liefde en genade, de Schepper van deze wereld. In ons dagelijks handelen en in de omgang met onze leerlingen willen wij ons laten leiden door de Bijbel en zien we Jezus als onze inspiratie.

visie en missie

We zien elk kind als 'een belofte'. Iedereen wordt geboren met een veelheid aan talenten en  mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen
en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen in de weg die het bewandelt. We geloven dat God ons de opdracht geeft kinderen uit te dagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en daarbij het unieke in ieder kind te respecteren.

aanmelden leerling

Wanneer uw kind tussen 01-10-2024 en 30-09-2025 vier jaar wordt, moet u uw kind aanmelden bij een basisschool. U kunt uw kind bij ons aanmelden via het inschrijfformulier wat u van de Gemeente Sliedrecht heeft ontvangen. U kunt het formulier ook via onze website downloaden. Ga hiervoor naar de pagina aanmelden.

BSO en peuteropvang

Voor én na schooltijd kunnen de kinderen terecht op de BSO van Wasko. De kinderen worden opgevangen in school. Daarnaast biedt Wasko ook peuteropvang. Uw peuter wordt spelenderwijs voorbereidt op de basisschool, waardoor de overgang gemakkelijker wordt.

schooltijden

Op de Oranje-Nassauschool hanteren we een continurooster.

GROEP 1 T/M 4
Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag en vrijdag 08.30 - 12.30 uur

GROEP 5 T/M 8
Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Vrijdag 08.30 - 14.30 uur *

  • In de periode vanaf de meivakantie t/m de herfstvakantie is er op vrijdag les tot 12.30 uur