leerlingenzorg

Kinderen hebben van alles nodig. Eten, kleding, een dak boven hun hoofd, mensen die van hen houden en de mogelijkheid kennis en vaardigheden te verwerven. Vooral aan dat laatste willen wij een bijdrage leveren. In die zin zijn alle leerlingen zorgleerlingen. De één heeft moeilijke leerstof nodig, de ander minimum leerstof. De één moet geprikkeld worden, de ander afgeremd. Alle kinderen hebben speciale onderwijsbehoeften. Als team zoeken we samen met u naar wat er nodig is voor uw zoon of dochter. 

signaleren en observeren

Om de onderwijsbehoeften van de kinderen te vinden is er een heel systeem van signaleren en observeren. Ook gesprekken met kinderen en ouders zijn een belangrijke middel om een duidelijk beeld te krijgen van eventuele problemen. Ouders weten wat er bij een kind leeft en wat de (on)mogelijkheden zijn. Op school is het de Intern Begeleider, die als taak heeft alle zaken rond de leerlingbegeleiding te coördineren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het organiseren van de extra zorg, het interpreteren van de toetsuitslagen en het contact met externe organisaties. 

Ook het houden van een leerlingbespreking met leerkrachten en overleg met ouders zijn taken van een IB'er.

contact

Graag horen wij van u als u vragen hebt over de ontwikkeling/begeleiding van uw kind. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt, maar u kunt voor specifieke vragen over extra zorg altijd contact opnemen of een afspraak maken met onze IB'er.