Personeel

Op deze pagina vindt u een overzicht van het personeel van de Oranje-Nassauschool.

Directie

Mevr. C. van den Herik is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Zij onderhoudt de contacten met het College van bestuur, de inspectie, de directeur-bestuurder, het administratiekantoor, andere scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. 

Binnen de school stuurt zij de onderwijskundige processen aan en bewaakt de voortgang daarvan. Daarnaast heeft zij het dagelijkse beheer over het schoolgebouw.

managementteam (MT)

Het MT van de school heeft de dagelijkse leiding. De directeur, Carin van den Herik, is de voorzitter. De overige leden van het MT zijn: Sietze Waterham, Hester Wiersma en Saskia van Nes.

groepsleerkrachten
Remedial teacher en onderwijsassistenten
VAKleerkracht

Mario Verwijs

Leerkracht gym

administratie en CONCIËRGE

stagiaires

Jaarlijks wordt een aantal studenten van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) en onderwijsassistentes op onze school begeleid. Dit vinden wij een belangrijke taak. Ook lio-stagiaires worden door ons ingezet.

teamfoto 2023-2024

ONS Team (2023-2024)