organisatie van ons onderwijs

De Oranje-Nassauschool werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd, (ongeveer)
dezelfde leerstof krijgen aangeboden. De kinderen zitten in een vast lokaal en hebben gedurende het schooljaar één of twee vaste leerkrachten. De regelmaat en sociale samenhang zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze basis kunnen de kinderen zich goed ontwikkelen.

Bij ons op school werken wij in drie zogenoemde bouwen:

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2. De kleuters starten vaak met een spelinloop en soms in de kring. Bij spelinloop komen kinderen binnen en gaan ze meteen aan de slag. Als leerkracht heb je aandacht voor elk kind, je hebt ze één voor één gezien. Na het inloopmoment wordt gestart in de kring. De kring geeft gelegenheid voor allerlei taalactiviteiten, rekenactiviteiten of begripslessen. In de kring vindt ook de instructie voor de werkles plaats. Als de kinderen uit de kring gaan, werken ze in groepen en gaan ze bijvoorbeeld verven, knutselen, werken met ontwikkelingsmateriaal of ze gaan naar de speelhoeken.

In groep 1 en 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

creatief planbord

Op dinsdag hebben groep 3 en 4 creatief planbord. De kinderen worden verdeeld zodat er vier nieuwe groepen ontstaan. We werken in thema’s, waarin de kinderen om de twee weken in een andere groep en bij een andere leerkracht
terechtkomen. De technieklessen zijn hier ook in opgenomen.

middenbouw

De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5. In groep 3 werken we met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Op zeer gevarieerde wijze wordt de kinderen de techniek van het lezen aangeleerd. In de methode zitten ook allerlei taalactiviteiten verweven en wordt een begin gemaakt met begrijpend lezen. Voor het rekenen werken vanaf groep 3 met de methode 'Wereld in getallen 5'.

Vanaf groep 4 gebruiken we de nieuwste versie van de methode ‘Taal- en Spelling in Beeld’. Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.

engels

Vanaf de eerste groep geven wij Engels op school. We werken met de methode ’Join in’. Dit is een digitale methode die wij gebruiken voor de groepen 1 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 biedt de methode op speelse wijze thema´s aan d.m.v. een native speaker. Vanaf groep 5 maken de leerlingen opdrachten en volgen er toetsen over de aangeboden thema’s.

bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Je ziet in de bovenbouw steeds meer van de zelfstandigheid bij de leerlingen waar vanaf groep 1 aan gewerkt is dit te ontwikkelen. Leerlingen werken bijv. aan dag- en weektaken. Naast het lesaanbod krijgen de kinderen per leerjaar meer taken en huiswerk. Zo leren ze plannen en discipline te ontwikkelen. Ons beleid is om de hoeveelheid huiswerk beperkt te houden, maar leerlingen wel klaar te maken voor de stap naar het voortgezet onderwijs. 

Vanaf groep 5 t/m 8 houden alle leerlingen  een spreekbeurt en een boekbespreking. Doordat de leerlingen het programma ‘bronnendetective’ volgen vanuit Bibliotheek aan Zet leren ze waar ze welke informatie vandaan kunnen halen voor hun spreekbeurt.

sociaal-emotionele ontwikkeling

In groep 1 wordt om de week de sociale vaardigheidstraining ‘Tim en Toos’ aangeboden. Met de poppen Tim en Toos leren de leerlingen vaardigheden zoals kennismaken, beurtgedrag, hulp vragen, troosten, sorry zeggen, opkomen voor jezelf en probleem oplossen. Bij het aanleren worden bijv. liedjes geleerd en spelkaartjes gebruikt.

Voor de groepen 2 t/m 8 gebruiken we KWINK. Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Op onze school zijn Hester Wiersma en Albert Boer gecertificeerd voor het geven van sociale
vaardigheidstrainingen. Zij geven sociale vaardigheidstrainingen aan (kleine) groepen waaronder bijv. de training ‘Meidenvenijn is niet fijn’.