medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Het Ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

leden MR

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit- en door de ouders, drie leden worden gekozen uit- en door het personeel van de school.

namens de ouders

  • Berdiene Bons (voorzitter)
  • Wilco de Bruin
  • Nicole Wiersma

namens de leerkrachten

  • Jesse de Bruijn
  • Dieuwertje Visser
  • Jolanda de Krijger

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn omschreven in het mr-reglement. Mocht u als ouder een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.

gmr

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit afgevaardigden (een leerkracht en een ouder) van alle scholen die onder de SCOPS vallen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken met de directeur bestuurder.

contact mr

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit geldt eveneens voor de notulen. Op de website van school wordt van iedere vergadering een kort verslagje gepubliceerd, zodat ouders/verzorgers op de hoogte kunnen blijven van de besproken onderwerpen. 

Voor vragen, suggesties, in te brengen onderwerpen, een verzoek tot contact kunt u de MR mailen.

vergadering MR (13-02-24)

Dinsdag 13 februari heeft de eerste MR vergadering van 2024 plaatsgevonden.
Enkele van de besproken punten:

  • De doorstroomtoets is inmiddels geweest en is in deze vorm als positief ervaren door de leerkrachten.
  • De ouders van de taalklas vinden het fijn naast NT2 ouders ook Nederlandse ouders te ontmoeten en zo 1 keer in de maand een gezellig en evt. creatief uurtje te hebben met elkaar onder het genot van koffie en thee. Vrijdag 22 maart is de volgende ontmoeting.
  • Er is gesproken over een thema-avond voor ouders. Graag zouden we volgend najaar een avond organiseren voor ouders en hiervoor een spreker uitnodigen. 

De volgende vergadering is dinsdag 16 april a.s. Op deze vergadering verwachten we dhr. Jannes Berghout van het College van Bestuur SCOPS..