Nieuwsbrief

januari 2023

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2023.

Vanaf nu ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief via een link in Parro. U komt dan op onze nieuwe website!

Iedere maand sturen wij een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u op de hoogte blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Nieuwe website

Onze website is vernieuwd. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de nieuwe website. 

Aanmelden leerling

Wordt uw kind tussen 01-10-2023 en 30-09-2024 vier jaar, dan moet u uw kind aanmelden voor de basisschool. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier wat u van de Gemeente Sliedrecht heeft ontvangen. U kunt het formulier ook hier downloaden.

Lever het inschrijfformulier voor 01-03-2023 in zodat wij rekening kunnen houden met een plaatsje in één van de kleutergroepen. U kunt het formulier bij ons op school afgeven of u kunt het mailen naar de administratie. U ontvangt een bevestiging van aanmelding.

rapport en plakboek

Vrijdag 17 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee De groepen 1 en 2 krijgen een plakboek met daarin hun werkjes mee.

In de week van 20 februari staan de oudergesprekken gepland. De leerkracht stuurt daarover een bericht via Parro wanneer men zich daarvoor in kan schrijven.

studiedagen

Dinsdagmiddag 31 januari hebben de leerlingen van alle groepen vanaf 12.30 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.

Woensdag 1 februari zijn de groepen 1 t/m 3 vrij vanwege studiedag van hun leerkrachten.

mr vergadering

Data van de MR vergaderingen zijn:

  • 7 februari
  • 18 april
  • 20 juni 

inloopochtend

Als ouder bent u onderstaande ochtenden van 08.30 - 09.00 uur van harte welkom de klas in te lopen en het werk van uw kind(eren) te bekijken:

  • Donderdagochtend 2 februari
  • Dinsdagochtend 18 april
  • Woensdagochtend 7 juni 

schoolgebed

Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'

(Mattheus 18:20)

In dat geloof en vertrouwen komen wij als ouders twee keer per maand samen om met elkaar het leven in en rondom de school te delen. We bidden voor de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…

Heeft u vragen of gebeds- of dankpunten? Dan kunt u een mailtje sturen naar Ronella of Judith.

WAAR EN WANNEER
De gebedsbijeenkomsten vinden plaats in de BSO ruimte, vanaf 08.45 uur.

  • Woensdag 8 februari
  • Vrijdag 17 februari

Compassion

Iedere maandagochtend wordt er in groep 1 t/m 4 geld ingezameld voor onze sponsorkinderen Jefferson uit Nicaragua, Sheisy en Yeillin uit de Dominicaanse Republiek. 

jefferson

Sheisy

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

Hulp moldavië

Groep 5 t/m 8 spaart dit schooljaar voor een project in Moldavië. Voor een dorpje dichtbij de grens met Oekraïne willen we geld inzamelen voor een speelplaats. Meer informatie over deze vereniging vindt u op de website.

schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker Isalotte van den Heuvel heeft een nieuwe baan binnen het sociaal team aangenomen. We willen Isalotte hartelijk bedanken voor de mooie en fijne samenwerking. Vanaf deze maand zal Amanda van der Ham als schoolmaatschappelijk werker bij onze school betrokken zijn.

Beste leerling en ouder(s), 
 
Misschien hebben we al eens naar elkaar gezwaaid, elkaar gezien of gesproken. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op jullie school en stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Amanda van der Ham en ik werk bij Het Bonkelaarhuis. 

Soms sta je voor een uitdaging waarbij een beetje extra hulp fijn is. Ik kijk graag met jullie mee om te ontdekken wat het best past. We gaan samen in gesprek over wat al goed gaat en wat er aanvullend nodig is. Zelf heb ik verschillende mogelijkheden om jullie bij te staan en mocht het nodig zijn kan ik jullie in contact brengen met een professional of organisatie die beter past bij jullie vraag. Ik draag graag bij aan een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en leerkracht. Zo kunnen jullie blijvend met elkaar afstemmen wat nodig is, ook als ik niet meer betrokken ben.  
 
Voel je welkom om mij te bellen of te mailen voor een gesprek!

Vriendelijke groet,
Amanda van der Ham