Nieuwsbrief

juli 2024

Gedicht NB 072024

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli 2024.

Het is alweer het einde van dit schooljaar. We zijn bezig geweest met leuke activiteiten, maar hebben ook serieus hard gewerkt deze laatste periode. Er zijn mooie maar ook verdrietige dingen gebeurd, toch geloven we met de woorden van Psalm 23: De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Met Uw stok en Uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kijken we terug naar wat gedaan en gebeurd is en blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Olympiade

Dit jaar is er een sportdag gehouden, Olympiade genaamd.

Dinsdag 14 mei hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 onder leiding van leerkrachten en CIOS studenten gesport op het schoolplein en op de atletiek velden in Papendrecht. Elke leerling kreeg een oorkonde en er zijn prijzen gewonnen. Als school kregen we de 2e prijs, de beste schoolwinnaar was Olivia, gefeliciteerd!

Afscheid Mr en OR

Afscheid

Meester Jaap

Meester Jaap Verhulst, onze techniekleerkracht gaat met pensioen, we willen hem bedanken voor alle creatieve jaren waarin hij veel leerlingen de beginselen van techniek heeft bijgebracht. Natuurlijk vergeten we ook de jaren dat hij groepsleerkracht was en meer dan 1000 kinderen heeft lesgegeven niet, ruim 45 jaar!  We wensen hem en zijn vrouw Nel Gods zegen voor nu en de toekomst.

Ouderraad

Na jaren van hulp bij het organiseren van activiteiten en voorzitterschap nemen we afscheid van Kim Vlot, ze was de verbindende factor tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. De ludiekste ideeen werden uitgevoerd bij het sinterklaas- en Oranjefeest daarbij schroomde Kim niet om mee te spelen als Piet in de Sintfilm en de stokken op te pakken als drumballerares😉 Lieve Kim, hartelijk dank voor alles wat je voor ONS hebt betekent!

Wendy en Roos, dank ook voor jullie hulp als ouderraadslid. We wensen jullie alle 3 als drukbezette moeders met jullie gezinnen Gods nabijheid en zegen voor de toekomst! Dank voor jullie geweldige inzet de afgelopen jaren. Jullie zorgden voor mooie feesten en activiteiten voor onze leerlingen en ontzorgden daarbij ons als team. Super was het, bedankt!!

Afscheid Gr.8

Afscheid Groep 8

We nemen afscheid van groep 8. Na al die jaren met hen opgetrokken te zijn, is het voor hen nu tijd de basisschool achter zich te laten. Het is gezond en hoort erbij, maar geeft soms ook een gevoel van ... jammer zeg, zo’n stel leukerds gaan ONS verlaten na zoveel fijne jaren.
Afgelopen maandag hebben we een geweldig mooie afscheidsavond gehad. Tijdens het optreden in de musical hebben we kunnen zien welke talenten de kinderen hebben (ontwikkeld). Het was een avond met een ‘gouden rand’ feestelijk, vrolijk, mooi en heel gezellig!

We wensen jullie een fijne tijd op het VO en denk nog eens terug aan dat mooie lied, Psalm 121, wat jullie vaak zongen:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer!

Bij Hem ben je veilig, Hij is de beschermer die over je waakt, je schaduw. Hij wil er altijd voor je zijn.

U bent er altijd

U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd.
U beschermt mij tot in eeuwigheid!

We weten van zorgen, spanning en moeite in gezinnen, juist dan kan de vakantieperiode een lastige tijd zijn. We bidden dat deze ouders en kinderen mogen ervaren dat God nooit op vakantie gaat maar altijd dichtbij is, vraag het Hem maar dichtbij je te zijn.

In de meivakantie kregen juf Daniëlle en Michael groot verdriet te verwerken, hun dochtertje is na 24 weken zwangerschap overleden. We bidden hen de kracht en troost van God toe, dit verdriet te kunnen dragen. Na de zomervakantie hoopt juf Daniëlle weer aan het werk te gaan.

Inloop nieuw schooljaar

Inloop nieuw schooljaar

Vrijdag 23 augustus tussen 11.30 uur en 12.15 uur zijn alle leerlingen met hun ouders van harte welkom. Er kan dan kennisgemaakt worden met de leerkracht(en) en de nieuwe klas kan worden bekeken.

startgesprekken

De bedoeling van een startgesprek aan het begin van het schooljaar is dat ouders en leerkrachten verwachtingen naar elkaar uitspreken over het samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. In de weken tussen 26 augustus en 26 september vinden deze gesprekken plaats.

Schoolreis 1 t m 7

schoolreis groep 1 t/m 7

Groep 1 en 2

Vrijdag 13 september gaan de groepen 1 en 2 naar de speeltuin in Alblasserdam. De kosten hiervoor zijn € 5,00 per leerling.

Groep 3 en 4

Maandag 9 september gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. de kosten hiervoor zijn € 25,00 per leerling.

Groep 5 t/m 7

Donderdag 12 september gaan de groepen 5 t/m 7 naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per leerling.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar sturen we een betaalverzoek voor de schoolreis. Zijn er vragen en/of zorgen over de betaling van de schoolreis? Mail, bel of loop binnen bij Carin van den Herik, directeur. 

Schoolkamp

schoolkamp groep 8

Van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september gaat groep 8 op schoolkamp. Via een Parrobericht van meester Albert heeft u daarover meer kunnen gelezen in de brief over het schoolkamp. De kosten hiervoor zijn € 85,00.

Binnenkort volgt hiervoor een betaalverzoek. Zijn er vragen en/of zorgen over de betaling van het schoolkamp? Mail, bel of loop binnen bij Carin van den Herik, directeur.

Gymrooster 3 t m 8

gymrooster 2024-2025

In het nieuwe schooljaar zal meester Nick den Hertog de gymlessen op donderdag ondersteunen, hartelijk welkom!

Gymrooster groep 3 t/m 8

Dinsdagmiddag

13.00 - 13.45 uur

13.45 - 14.30 uur

Donderdagochtend

08.30 - 09.15 uur

09.15 - 10.00 uur

10.15 - 11.00 uur

11.00 - 11.45 uur

Groep

5a, 5b, 6

7a, 7b, 8

Groep

3a, 3b, 8

4a, 4b

5a, 5b

6, 7a, 7b

Startdienst

startdienst 2024-2025

Ook het nieuwe schooljaar willen we weer graag met God beginnen in de startdienst. Deze staat gepland op woensdag 18 september om 19.00 u in de Grote Kerk aan de Stationsweg. Het thema is ‘Klaar voor de start’.

Meer informatie volgt eind augustus, zet u de datum vast in de agenda?

studiedagen en extra vakantie

9 oktober 2024

Woensdag 9 oktober hebben alle leerlingen vrij i.v.m. de SCOPS-studiedag voor alle leerkrachten

28 november 2024

Donderdag 28 november is er een studiemiddag. Alle leerlingen zijn vanaf 12.30 uur vrij.

Extra vakantie

Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juni hebben we een extra vakantie ingepland. Om hiervoor marge uren te genereren, hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 vrijdag 16 mei en vrijdag 23 mei ook ’s middags les. Vanaf het Hemelvaart weekend zijn alle leerlingen van groep 5 t/m 8 ook op vrijdagmiddag vrij.

zending roechama

Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 gespaard voor stichting ‘Roechama’ wat ontferming betekent. De stichting biedt hulp aan Joodse mensen in Wit-Rusland en Oekraïne.

Vorige week heeft groep 5 op een leuke manier laten zien dat er €1000,- is opgehaald.

Ga voor meer informatie over het werk van Roechama naar hun website.

Bijzondere data

 • 11 juli
  - Start zomervakantie (14.30 uur)
 • 23 augustus
  - Inloop en kennismaking nieuwe groep (11.30 - 12.15 uur)
 • 26 augustus
  - Start nieuwe schooljaar (08.30 uur)
 • 18 september
  - Startdienst (19.00 uur)