Nieuwsbrief

februari 2024

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2024.

Het begin

Als wij mensen iets willen maken, hebben we daar materialen voor nodig. Wil je bijvoorbeeld een cake bakken dan heb je bloem, boter en eieren nodig. In het Bijbelboek Genesis lezen we dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft zonder dat Hij er materialen voor nodig had.

Wil je lezen hoe God het licht en donker, de lucht en het water, de planten en bomen, vogels en vissen, vee, wilde- en kruipende dieren en de mens, dus de hemel en de aarde gemaakt heeft, lees dan het scheppingsverhaal in het eerste boek van de Bijbel Genesis, dit betekent ontstaan. Wat een wonder hè! Over dit wonder werd gelezen tijdens de kerstviering op school 20 december: #LICHT

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Instroomgroep

In januari is de instroomgroep gestart, deze jongste leerlingen gaan van maandag t/m donderdag naar school.

Oudergesprekken

In deze periode van het schooljaar wordt u uitgenodigd in gesprek te gaan met de leerkracht(en) van uw kind(eren) over de voortgang op school.

De gesprekken voor groep 0, 1 en 2 vinden deze week plaats, de kleuters hebben hun plakboek meegekregen om hun werkjes thuis te laten zien. Vrijdag 1 maart ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 7 hun rapport, de oudergesprekken zijn in de week van 4 maart.

U kunt zich voor een gesprek inschrijven via Parro.

Peiling Sport en Bewegen

Onze school doet met nog 100 andere scholen in Nederland mee aan een onderzoek naar de kwaliteit van gymlessen in groep 8. Het onderzoek wordt uitgevoerd o.a. in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. Deze peiling is op donderdag 7 maart.

culturele ontmoeting

Elke maand is er op vrijdagochtend vanaf 08.45 uur een culturele ontmoeting met koffie en thee in de personeelskamer. U bent van harte welkom elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Heeft u vragen hierover? Marisa, de moeder van Leonardo en Xavier (groep 8 en groep 3) of Rosaura, de moeder van Lilian (groep 1/2b) of Wilma, de moeder van Asa (groep 3) vertellen hier graag meer over en nodigen u van harte uit voor a.s. vrijdag 16 februari of een volgende keer, zie flyer.

Praktische verkeerslessen

In maart zijn er voor de groepen 0 t/m 7 op vrijdag weer de praktische verkeerslessen, dit betekent dat de leerlingen op het schoolplein of in de wijk leren omgaan met het verkeer. De leerkracht vraagt daarvoor hulp via een Parro berichtje of de klassenouder.

Schoolbibliotheek

Voor de schoolbibliotheek zoekt juf Jolanda nog een ouder voor de maandag 2x per maand.

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, dan kunt u juf Jolanda mailen. 

Voorleesdagen en poëzieweek

In de week van 29 januari werd de voorlees en poëzieweek gehouden. In veel groepen waren activiteiten zoals ouders, oma’s en opa’s en de burgemeester die kwamen voorlezen. Leerlingen maakten (klank)gedichten en werkten aan een elfje. Dit is een soort gedicht van vijf regels. Deze regels bestaan uit één woord, twee woorden, drie woorden, vier woorden en dan weer één woord. Samen zijn dat de elf woorden van de elf. Ook mochten kleuters hun eigen prentenboek meenemen en de voorkant van het boek namaken (zie foto’s voorlezen en prentenboek voorkant)

paasviering

Woensdagavond 27 maart is de Paasviering, voor alle leerlingen en hun ouders. Meer informatie volgt.

Workshops vrijdagmiddag

Het is elke vrijdagmiddag weer een feest in de school en de Rank als de workshops gegeven worden. We willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Leerlingen leren over uilen, leren bakken, krijgen Spaanse les, leren volleybal van een topsporter, leren een website bouwen, ontwerpen kleding, zijn creatief met wol en kralen, maken een knikkerbaan, een Tiny house of escaperoom of maken een groepswerk of schilderij. 

Studiedag

Woensdag 6 maart hebben we als team en medewerkers van de BSO en peuteropvang een studiedag die geleid wordt door Dr. Kees van Overveld, specialist in gedrag en sociaal-emotioneel leren. De leerlingen hebben vrij, de BSO -en peuteropvang medewerkers worden vervangen die dag.

Het nationaal baggermuseum

In de voorjaarsvakantie is er weer van alles te doen en te beleven voor jong en oud in het Nationaal Baggermuseum! 

Wat er allemaal te doen is, kunt u lezen in de nieuwsbrief van het museum.

KinderBijbelfeest Sliedrecht

Zit je in groep 1 t/m 5? Reserveer dan 21 februari in je agenda!!! Op  deze woensdag staat je een mooi feest te wachten!

Vertel dit aan anderen en kom samen naar het feest, mis het niet! In de flyer hieronder lees je alles wat je kunt verwachten. Aanmelden is praktisch voor de organisatie, maar niet verplicht.

Klik voor meer informatie op onderstaande flyer! 

schoolvoetbaltoernooi
groep 3 t/m 8

Beste ouders en/of verzorgers,

Deze week zijn de briefjes voor het schoolvoetbaltoernooi (maand april) uitgedeeld in de groepen 3 t/m 8. Op maandag 4 maart worden de aanmeldingen weer opgehaald in de groepen. 

Uit ervaring is pas op het laatste moment duidelijk hoe het speelschema zal zijn. Zo snel ik daar bericht van krijg, krijgen de kinderen hierover ook bericht. Zorg in ieder geval dat u de middag vrijroostert.

Groetjes,
Lilian van der Vlies - sportouder

schoolmaatschappelijk werk

Beste leerling en ouder(s), 
 
Misschien hebben we al eens naar elkaar gezwaaid, elkaar gezien of gesproken. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op jullie school en stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Amanda van der Ham en ik werk bij Het Bonkelaarhuis. 

Soms sta je voor een uitdaging waarbij een beetje extra hulp fijn is. Ik kijk graag met jullie mee om te ontdekken wat het best past. We gaan samen in gesprek over wat al goed gaat en wat er aanvullend nodig is. Zelf heb ik verschillende mogelijkheden om jullie bij te staan en mocht het nodig zijn kan ik jullie in contact brengen met een professional of organisatie die beter past bij jullie vraag. Ik draag graag bij aan een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en leerkracht. Zo kunnen jullie blijvend met elkaar afstemmen wat nodig is, ook als ik niet meer betrokken ben.   
 
Voel je welkom om mij te bellen of te mailen voor een gesprek!

Vriendelijke groet,
Amanda van der Ham

Batterijen Battle

Helaas hebben we de batterijen battle niet gewonnen, maar hebben we wel heel veel kilo's batterijen met elkaar opgehaald! 

Compassion

Onderstaand bericht ontvingen we over Sheisy:

We hebben belangrijk nieuws ontvangen over de sponsoring van Sheisy. Sheisy maakt namelijk sinds kort geen deel meer uit van het Compassion-programma. Compassion heeft het project namelijk gesloten. In de loop van de jaren hebben het project en de gemeenschap zich dusdanig ontwikkeld, dat de hulp van Compassion niet langer nodig is. Dat is goed nieuws! In overleg is het project dan ook gesloten. De kerk kan nu zelfstandig verder gaan in de hulp die zij bieden aan de kinderen. De kinderen weten de weg naar de kerk en kennen de mensen. Wat er tot op heden is geïnvesteerd in de kinderen, kan met behulp van de kerk voortgezet worden. We bidden dat het werk op deze manier mag blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kinderen. Het is mooi om te zien dat een kerk zelfstandig het werk wil voortzetten en dat er via Compassion nu weer andere kerken en kinderen ondersteund kunnen worden.

Impact op het leven van Sheisy
Jullie sponsoring heeft een positief effect gehad op het leven van Sheisy. Door jullie ondersteuning ontving ze scholing, gezonde voeding, medische hulp, bijbelonderwijs en persoonlijke aandacht. Bedankt voor jullie ondersteuning en betrokkenheid bij Sheisy.

Mooi dat we hieraan hebben kunnen bijdragen, niet alleen door de financiële steun, maar zeker ook door ons gebed. Binnenkort volgt informatie over een nieuw sponsorkind.

Groep 1 t/m 4
Elke maandag wordt er zendingsgeld door leerlingen van groep 1 t/m 4 opgehaald voor onze adoptiekinderen Sarvinth (Skri Lanka) en Yeilin (Dominicaanse Republiek). Door deze bijdrage krijgen de kinderen o.a. onderwijs. Onze leerkrachten schrijven met de groep jaarlijks een brief aan deze sponsorkinderen en ze ontvangen brieven terug. Zo is er contact en blijven de kinderen op de hoogte hoe het met Sarvinth en Yeilin gaat.

Sarvinth

Sarvinth

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

roechama

Groep 5 t/m 8
Dit schooljaar is het zendingsgeld dat elke maandag opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 bestemd voor Stichting Roechama. Roechama betekent ontferming.

Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa, met name in Oekraïne. Een aantal keer per jaar reizen zij naar Oekraïne om o.a. mensen die vanuit Nederland financieel gesponsord worden te bezoeken en te bemoedigen en hulpgoederen te brengen.
 
St. Roechama ondersteunt de mensen zowel praktisch als geestelijk, door voor hen te bidden, te zingen en literatuur uit te delen, zoals bijvoorbeeld het boek ‘De schuilplaats’ van Corrie ten Boom. 

Met het zendingsgeld dat dit schooljaar opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 kunnen wij (nog meer) mensen en projecten, zoals de gaarkeuken, in Oekraïne financieel ondersteunen.

Ga voor meer informatie over het werk van Roechama naar hun website.

Bijzondere data 2024

 • 12 t/m 16 februari
  - Oudergesprekken grp 1 en 2
 • 13 februari
  - MR veragdering
 • 13 en 14 februari
  - Doorstroomtoets grp 8
 • 16 februari
  - Schoolgebed
  - Culturele ontmoeting
  - Taalklas
 • 19 t/m 23 februari
  - Voorjaarsvakantie
 • 1 maart
  - Rapport mee
 • 4 t/m 8 maart
  - Oudergesprekken grp 3 t/m 7
 • 6 maart
  - Studiedag 
 • 7 maart
  - Peiling sport en bewegen grp 8