Nieuwsbrief

december 2023

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2023.

Kerst

Eind 2023 alweer, wat gaat deze maand snel voorbij. Komende week vieren we het Kerstfeest, Jezus kwam als kind naar de aarde. Op school en in de kerken wordt het kerstverhaal verteld vanuit de Bijbel, het staat in Lukas. Heel bijzonder en mooi is dat het geboortekaartje met de betekenis van Zijn naam (de aankondiging) ruim 700 jaar vóór Zijn geboorte al werd verteld door Jesaja, de profeet, lees maar in Jesaja 9:5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman,
Sterke God,
Eeuwige vader,
Vredevorst.

Jezus kwam naar de aarde om het Licht voor de wereld te worden, weet je hoe? Door voor de verkeerde dingen, die alle mensen wel eens doen, te sterven (hier denken we met Pasen aan). Als je van Hem gaat houden, komt er licht in je hart, dat heet vrede. Dat betekent niet dat je nooit meer verdriet hebt, maar wel dat er Iemand is die om je geeft, je troost en er voor je is als jij het moeilijk hebt. Dat is Jezus!

In deze brief kunt o.a. lezen over:

batterijen battle

Met dank aan u en jullie allemaal hebben we ruim 10 tonnen (géén 10 ton hoor😉) met batterijen in kunnen leveren.

Donderdag 21 december worden de scholen geïnformeerd over de winnaars, we wachten met spanning af.

terugblik sint

Wat hebben de kinderen weer kunnen genieten van de tijd dat Sinterklaas en de Pieten in het land waren.

Op school is er ook uitgebreid aandacht aan besteed vooral in de groepen 1 t/m 4. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben hard gewerkt om een mooie surprise te maken voor de leerling van wie zij het lootje hadden getrokken. Ook de leerkrachten van die groepen deden vanzelfsprekend mee.

Spannend was het moment dat Sinterklaas en de Pieten aankwamen op school in een Camper, wat was het een heerlijk feest op 5 december!

Ouderraad bedankt voor jullie goede zorgen zodat er flink lekkers gestrooid kon worden in de groepen en de pieten voor elk kind t/m groep 4 een cadeautje hadden.

talentklas

Leerlingen van de talentklas hebben afgelopen weken een project met bewoners van de zorgvilla gedaan.

De leerlingen hebben een spelletjescircuit bedacht en opgezet en dit met de bewoners uitgevoerd. Een leuke activiteit in de gang van school, de bewoners en de leerlingen hadden veel plezier.

personeel

Zondag 10 december is de moeder van meester Otto overleden, dit geeft verdriet en gemis. We bidden hem, zijn vrouw en familie de troost en nabijheid van onze Hemelse Vader toe dit verdriet te verwerken.

nieuwe leerkrachten

We zijn dankbaar dat we afgelopen periode twee leerkrachten aan konden nemen voor onze school, Juf Dinella Visser en Juf Wilma Nijhof.

Juf Dinella Visser heeft jarenlang in Ottoland gewerkt en Juf Wilma Nijhof heel veel jaar in Herwijnen. Juf Dinella is in oktober gestart als leerkracht van groep 5 en juf Wilma start na de kerstvakantie als leerkracht van de instroomgroep.

We wensen beiden Gods zegen op hun werk in deze nieuwe omgeving en een mooie tijd toe bij ONS!

nieuwe cito leerling in beeld

Cito heeft een nieuw leerlingvolgsysteem wat ‘leerling in beeld’ heet.

Alle scholen van de SCOPS (Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht) zullen deze toetsen 2x per jaar bij leerlingen van groep 3 t/m 7 afnemen.  

aanmelden nieuwe leerling/
open dag 2024

Wordt uw kind tussen 01-10-2024 en 30-09-2025 vier jaar, dan vragen we u uw kind aan te melden voor de basisschool. Dit kan via het aanmeldformulier wat u van de Gemeente Sliedrecht ontvangt eind december/begin januari.

Het inschrijfformulier kunt u voor 01-04-2024 inleveren zo kunnen wij rekening houden met een plaatsje voor uw kind(eren) in één van de kleutergroepen. U kunt het formulier bij ons op school afgeven of mailen naar de administratie. U ontvangt een bevestiging van aanmelding.

Woensdag 31 januari is er de Open dag voor alle basisscholen in Sliedrecht ook op onze school zijn ouders deze dag hartelijk welkom om een rondleiding te krijgen en hun vragen over ons onderwijs te kunnen stellen. De tijden zijn ’s morgens van 8.30 - 12.30 uur en ’s avonds van 18.30 - 20.30 uur.

inloop

Als ouders en verzorgers bent u 25 januari van 08.30 - 09.00 uur van harte welkom de klas in te lopen en het werk van uw kind(eren) te bekijken.

taalklas en culturele ontmoeting

Elke dinsdagochtend, inloop van 8.30 - 08.45 uur, is er onder begeleiding van ouders (vrijwilligers) van onze school, Wilma Brinkman en Dikky Koppelaar een uurtje Nederlandse taalles voor NT2 ouders.

Vanaf december is er 1 x in de maand voor alle ouders die daar interesse in hebben, een uurtje cultureel ontmoeten met koffie, thee en lekkers. Tijdens dit moment wordt bijv. gesproken over een onderwerp waar u als ouder meer over wil weten of wat er via de Parro berichten of nieuwsbrief gedeeld wordt met u als ouders en verzorgers. Het gaat over de feesten, excursies, thema’s of gewoonten die we op school hebben. Gezellig en interessant dus, u bent van harte welkom! 

kerstviering

Jezus is geboren!

Dit schooljaar vieren wij kerst in de klas. De kerstviering is op woensdag 20 december. Wij willen graag om 18.30 uur starten. De kinderen mogen zich feestelijk aankleden.

Praktische zaken:

 • De kleuters mogen binnengebracht worden. De deuren zijn vanaf 18.20 uur open.
 • Groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar binnen.
 • Om 19:15 uur sluiten alle groepen gezamenlijk af met een dans en lied op het plein. Deze afsluiting is voor de kinderen.
 • Op het plein zal een lichtsnoer hangen, wij willen u vragen achter dit snoer te blijven.
 • Rond 19.30 uur is het kerstfeest afgelopen.
 • Na deze afsluiting gaan de kinderen uit groep 1 t/m 4 door de blauwe deuren naar binnen en groep 4-5 gaat naar het schoolhuis. U kunt uw kind binnen in de klas ophalen.

Om te zorgen voor een goede doorstroom bij het ophalen willen wij u vragen het volgende te doen:

 • U haalt uw kind op via de hoofdingang, Merwestraat
 • U verlaat de school via de zijdeur, van Reesstraat.

Wanneer de groepen (1 t/m 4 en 4-5) binnen zijn, zal de hoofdingang geopend worden voor de ouders. Daarna zullen de hogere groepen vertrekken vanaf het schoolplein wanneer het lichtsnoer geopend wordt. Groep 8 zal zelf met de leerkracht teruglopen naar de Rank en vanaf de Rank naar huis gaan.

Wij kijken er naar uit om het feest van de geboorte van Jezus met elkaar te vieren!

buurtkast

Juf Klazien is met de leerlingen van groep 8 bij de buurtkast wezen kijken en heeft verteld waarom deze kast er staat. De kast is bedoeld om houdbare levensmiddelen te geven (door wie genoeg heeft) en te nemen (voor wie niet heeft).

Leerlingen van groep 8 is gevraagd, als het mogelijk is, de avond van de kerstviering iets mee te nemen voor in de kast. Deze kast staat aan de zijkant van de Gereformeerde kerk (Oranjestraat).

schoolgebed

Het gebed is de spier
die de arm van de Almachtige
in beweging brengt

Charles H. Spurgeon

Op onderstaande data komen we vanaf 8.30 uur op een woensdag of een vrijdag weer samen in de BSO-ruimte! Ben jij erbij? Kleintjes ook van harte welkom!

Data schoolgebed (staat ook in Parro)

2024

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

dagen

10-01 en 19-01

07-02 en 16-02

22-03

03-04 en 19-04

15-05

05-06 en 21-06

03-07

Zending 2  ONS

Compassion

Groep 1 t/m 4
Elke maandag wordt er zendingsgeld door leerlingen van groep 1 t/m 4 opgehaald voor onze adoptiekinderen Sarvinth (Skri Lanka) en Sheisy en Yeilin (Dominicaanse Republiek). Door deze bijdrage krijgen de kinderen o.a. onderwijs. Onze leerkrachten schrijven met de groep jaarlijks een brief aan deze sponsorkinderen en ze ontvangen brieven terug. Zo is er contact en blijven de kinderen op de hoogte hoe het met Sarvinth, Sheisy en Yeilin gaat.

Sarvinth

Sarvinth

Sheisy

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

roechama

Groep 5 t/m 8
Dit schooljaar is het zendingsgeld dat elke maandag opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 bestemd voor Stichting Roechama. Roechama betekent ontferming.

Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa, met name in Oekraïne. Een aantal keer per jaar reizen zij naar Oekraïne om o.a. mensen die vanuit Nederland financieel gesponsord worden te bezoeken en te bemoedigen en hulpgoederen te brengen.
 
St. Roechama ondersteunt de mensen zowel praktisch als geestelijk, door voor hen te bidden, te zingen en literatuur uit te delen, zoals bijvoorbeeld het boek ‘De schuilplaats’ van Corrie ten Boom. 

Met het zendingsgeld dat dit schooljaar opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 kunnen wij (nog meer) mensen en projecten, zoals de gaarkeuken, in Oekraïne financieel ondersteunen.

Ga voor meer informatie over het werk van Roechama naar hun website.

Bijzondere data

 • 22-12-2023 t/m 05-01-2024:
  Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrijdag 22-12-2023 al vrij!
 • Donderdag 25-01-2024:
  Inloop groep 1 t/m 8
 • Woensdag 31-01-2024:
  Open dag (08.30 - 12.30 uur en 18.30 - 20.30 uur)