Nieuwsbrief

april 2024

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2024.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Tijdens de laatste maaltijd sprak Jezus tot Zijn discipelen en zei: 'Vrienden ik zal niet lang meer bij jullie zijn, dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb' (Joh. 13:33-35, HTB). Na de opstanding van Jezus uit de dood (het Paasfeest) lezen we in het Bijbelboek Handelingen: 'Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie de kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.' Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 'Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan’ (Hand 1:8-11, HTB).

In deze brief kunt o.a. lezen over:

excursies

Afgelopen weken zijn er veel groepen op excursie geweest, in de onder- en middenbouw is de boerderij bezocht waar zeker in de lente veel te zien en te leren is. Leerlingen van groep 7 zijn naar Oasen geweest om te zien hoe ons drinkwater gezuiverd wordt.

Sportactiviteiten

In de afgelopen weken hebben veel van onze leerlingen meegedaan met de schoolvoetbal - en schoolzwemwedstrijden. Dit heeft verschillende prijzen en zelfs kampioenen opgeleverd.

Voetbal

De jongens van groep 6 wonnen de finale van het voetballen, de andere groep werd 2e. De meiden van groep 8 werden vrijdag 19 april voetbalkampioen!  

Zwemmen

Ook bij de zwemwedstrijden werden mooie prijzen behaald.

Onze sportouder verzamelt alle uitslagen van de sportactiviteiten en geeft aan het eind van het schooljaar een overzicht daarvan.

Hieronder een kleine impressie...

Oranjefeest

oranjefeest

De werkgroep Oranjefeest, waarin de ouderraad en leerkrachten zitten, heeft weer een leuk programma voor de ochtend van 26 april bedacht. We starten op het schoolplein met het zingen van ons volkslied, het Wilhelmus. Dan is er voor alle leerlingen een lekker ontbijt zodat iedereen daarna energie heeft om te sporten.

We willen de ouderraad weer bedanken voor het organiseren van deze morgen.

Meivakantie

Alle leerlingen zijn deze middag om 12.30 uur vrij en aansluitend begint de Meivakantie. De school start weer op maandag 13 mei.

dodenherdenking

Jaarlijks zijn we als school betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei, we herdenken dan de slachtoffers van de oorlog 1940-1945.

Leerlingen van groepen uit de bovenbouw zullen met leerlingen van andere scholen een roos leggen bij het oorlogsmonument aan de Stationsweg. Vanaf 19.30 uur loopt de stoet in een stille tocht van het Raadhuis naar de Stationsweg waar de herdenking vanaf 20.00 zal plaatsvinden.

Struikelstenen schoonmaken

Woensdag 15 mei zullen leerlingen van de groepen 8 in de Hugo de Grootstraat en op de Adriaan Volker Singel struikelstenen schoonmaken. Dit gebeurt jaarlijks in mei ter nagedachtenis aan een Joodse gezinnen die op deze adressen verbleven. Zij zijn in de oorlog van 1940-1945 weggevoerd naar concentratiekampen en nooit meer teruggekomen. Het blijft belangrijk ook deze verdrietige gebeurtenis te herdenken!

herdenking merwedegijzelaars

Dit jaar zullen leerlingen van groep 8a zorgdragen voor de adoptie van het monument voor de Merwedegijzelaars aan de Adriaan Volker Singel.

De herdenking van 80 jaar geleden wordt gehouden op donderdag 16 mei. Als school zullen we een deel van deze herdenking verzorgen, leerlingen zullen deze morgen een zelfgeschreven gedicht voordragen en een roos bij het monument zetten. Als school zullen we een krans leggen. 

We vinden het belangrijk onze leerlingen de verhalen van toen te vertellen en het verdriet te blijven herdenken. Vooral nu we merken hoe antisemitisme en haat weer een plek krijgen in ons land. We willen met elkaar blijven beseffen ‘dit nooit meer’! 

Olympiade

In het andere Parro bericht van vandaag heeft u het programma van de Olympiade gekregen. Een mooi initiatief, sportdag in een nieuw jasje voor de groepen 1 t/m 8, genaamd Olympiade.

Voor onze school staat dit sportieve evenement gepland op dinsdagmorgen 14 mei.

Mooi nieuws!

Juf Daniëlle, juf Dieuwertje en juf Jetske zijn in blijde verwachting. Zij zullen net voor of net na de zomervakantie met verlof gaan. We wensen hen een mooie tijd van voorbereiding op dit wonder🙏.

uitbreiding van ONS TEAM

Met instemming van de (P)MR willen we u delen dankbaar te zijn dat we afgelopen weken twee nieuwe teamleden konden benoemen. Meester Klaas-Jan de Jong en meester Niels van Dijk. Beide leerkrachten zullen na de zomervakantie ons team komen versterken.

nieuwe en vernieuwde methoden

Afgelopen maanden hebben de leerkrachten training en informatiebijeenkomsten gehad over vernieuwde en nieuwe lesmethoden.

Pit taalmethode voor de groepen 4 t/m 8

In het nieuwe schooljaar starten we met een nieuwe taalmethode ‘Pit’. Komende maanden zullen de leerkrachten zich al verdiepen in de nieuwe methode en er af en toe les uitgeven.

Wonderlijk gemaakt

De methode ‘Wonderlijk Gemaakt’ voor de groepen 1 t/m 8 is vernieuwd. In de weken vanaf Pinksteren tot de 'juni' vakantie zullen deze lessen gegeven worden door de leerkrachten. Voor die tijd krijgt u informatie waar deze lessen over gaan.

Groente en fruit

In de week van 20 mei ontvangen we voor de laatste keer schoolgroenten en fruit. Wij vragen u na die week uw kind(eren) weer groenten en/of fruit zelf mee te geven op woensdag en vrijdag als tussendoortje.

Avond4daagse

De inschrijving Avond4daagse gaat van start! De organisatie van Avond4daagse Sliedrecht heeft ons gevraagd om je te informeren over dit vrolijke en gezellige evenement.

Van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni 2024 kunnen alle kinderen van Sliedrecht weer een medaille verdienen als zij meewandelen! Er kan gekozen worden uit 3 km, 5 km of 10 km. De organisatie maakt er natuurlijk weer een feestje van.

Zie voor meer informatie onderstaande flyer.

schoolgebed

Het gebed is de spier
die de arm van de Almachtige
in beweging brengt

Charles H. Spurgeon

Op onderstaande data komen we vanaf 8.30 uur op een woensdag of een vrijdag weer samen in de BSO-ruimte! Ben jij erbij? Kleintjes ook van harte welkom!

Data schoolgebed (staat ook in Parro)

2024

mei

juni

juli

dagen

15-05

05-06 en 21-06

03-07

Compassion

Groep 1 t/m 4
Elke maandag wordt er zendingsgeld door leerlingen van groep 1 t/m 4 opgehaald voor onze adoptiekinderen Sarvinth (Skri Lanka) en Yeilin (Dominicaanse Republiek). Door deze bijdrage krijgen de kinderen o.a. onderwijs. Onze leerkrachten schrijven met de groep jaarlijks een brief aan deze sponsorkinderen en ze ontvangen brieven terug. Zo is er contact en blijven de kinderen op de hoogte hoe het met Sarvinth en Yeilin gaat.

Sarvinth

Sarvinth

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

roechama

Groep 5 t/m 8
Dit schooljaar is het zendingsgeld dat elke maandag opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 bestemd voor Stichting Roechama. Roechama betekent ontferming.

Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa, met name in Oekraïne. Een aantal keer per jaar reizen zij naar Oekraïne om o.a. mensen die vanuit Nederland financieel gesponsord worden te bezoeken en te bemoedigen en hulpgoederen te brengen.
 
St. Roechama ondersteunt de mensen zowel praktisch als geestelijk, door voor hen te bidden, te zingen en literatuur uit te delen, zoals bijvoorbeeld het boek ‘De schuilplaats’ van Corrie ten Boom. 

Met het zendingsgeld dat dit schooljaar opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 kunnen wij (nog meer) mensen en projecten, zoals de gaarkeuken, in Oekraïne financieel ondersteunen.

Ga voor meer informatie over het werk van Roechama naar hun website.

Bijzondere data

 • 26 april
  - Oranjefeest
  - Start Meivakantie (12.30 uur)
 • 4 mei
  - Dodenherdenking
 • 14 mei
  - Olympiade
 • 15 mei
  - Musical groep 6b
  - Schoolgebed
 • 16 mei
  - Herdenking Merwedegijzelaars
 • 4 t/m 7 juni
  - Avondvierdaagse
 • 10 t/m 14 juni
  - Extra vakantie