Nieuwsbrief

september 2023

Gedicht NB 092023 b  ONS

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september 2023.

De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons. We zijn dankbaar dat we met elkaar in gezondheid weer konden starten in en met de nieuwe groep. Veel van de ouders en verzorgers hebben we gezien tijdens het inloopmoment op vrijdag 18 augustus, mooi uw en jullie betrokkenheid bij de kinderen en de school! Ook hebben veel ouders al een startgesprek met de leerkracht gehad, maak snel een afspraak via Parro als er nog geen gesprek gepland is.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Samen op reis  ONS

Samen op reis

Met de SCOPS zijn we het schooljaar begonnen in de Grote kerk woensdag 7 september. Fijn dat zoveel ouders en kinderen aanwezig waren om te luisteren en mee te zingen met Marcel en Lydia Zimmer en het schooljaar op deze manier te beginnen met het vragen van Gods hulp op reis door dit schooljaar.

Op reis, op reis,
het leven is een lange reis,
soms prachtig en soms naar.
Soms lijkt het als vanzelf te gaan
maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen,
soms voelt het warm, soms koud,
maar God gaat altijd met je mee
omdat Hij van je houdt.

Daar gaan we, hand in hand,
met dat ene doel voor ogen,
op naar het beloofde land.
Op reis, op reis,
met dat ene doel in zicht.
Al is het soms wat donker,
aan het einde brandt Zijn licht.

Schoolreis 2  ONS

schoolreis/schoolkamp

Inmiddels zijn de schoolreizen en het schoolkamp achter de rug. Wat een feest was dat met de bus naar Plaswijckpark in Rotterdam of naar Duinrell in Wassenaar én als je in groep 1 of 2 zit ging je naar de speeltuin in Nieuw-Lekkerland.
De leerlingen van groep 8 hebben hun eerste uitdaging voor dit laatste basisschooljaar gehad, zij fietsten heen- en terug naar De Moer in Brabant om op schoolkamp te gaan.

Voor iedereen was het een prachtige week, de zon scheen volop en er werd een band gesmeed voor dit nieuwe schooljaar met de leerkrachten en met elkaar als groep!

Schoolreis Duinrell (2)

Schoolreis groep 5 t/m 7

Schoolreis Duinrell (3)

Schoolreis groep 5 t/m 7

Schoolreis Plaswijck

Schoolreis groep 3 en 4

Schoolkamp (2)

Schoolkamp groep 8

verkeer

Als school vinden we verkeersveiligheid belangrijk daarom krijgen onze leerlingen naast verkeerslessen in de groep ook een paar keer per jaar praktische verkeerslessen buiten. Het is fijn als er op deze ochtenden ouders /verzorgers willen helpen deze praktische lessen op het schoolplein of in de wijk uit te voeren. 

Campagne Verkeershelden
Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer. De Verkeershelden campagne is ontwikkeld om op een positieve en ludieke wijze samen met schoolkinderen en politie, chauffeurs voorlichting te geven over de kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer in Sliedrecht. Leerlingen gaan gekleed als echte verkeershelden, met een rode cape en een rood masker. In kleine groepjes spreken ze automobilisten aan of ze ook een verkeersheld willen worden en waar ze dan op moeten letten. 

Leerlingen van groep 7 spraken woensdag automobilisten aan op veilig rijgedrag. Politieagenten hielden auto’s rond het verkeerspunt Merwestraat in Sliedrecht aan en de kinderen gingen in hun superheldenoutfit in gesprek met automobilisten en omwonenden.

Fietsenstalling  ONS

fietsenstalling
naast en achter de school

Als kinderen van verder dan de Oude Uitbreiding naar school komen mogen ze op de fiets of step.

Groep 3 t/m 7 mogen de step of fiets naast (kant CM. Van Reesstraat) of achter (kant P. Rijsdijkstraat) de school in de stalling zetten.

Bij de ingang van de school zijn de fietsenrekken voor de leerkrachten. Kinderen uit groep 1 en 2 die verder wonen dan de Oude Uitbreiding mogen hun step of fiets als er plaats is bij het muurtje zetten. Is het daar vol, dan mag de fiets of step naast of achter de school in de fietsenstalling geplaatst worden.

We vragen u géén auto’s te parkeren voor de uitrit van het woonhuis t.o. de school.

Kinderboekenweek  ONS

Kinderboekenweek &
schoolbibliotheek

Kinderboekenweek thema 'bij mij thuis'
Dinsdagochtend 3 oktober om 10.30 uur starten we de opening van de Kinderboekenweek op het schoolplein met het lied ‘bij mij thuis’. Leerlingen van de groepen 5 zingen- en dansen dit lied. Dit wordt georganiseerd door de talentklas. 

Schoolbibliotheek: Wie komt ons OOK helpen?
Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft kunnen lezen, komt er op de Oranje-Nassauschool een schoolbibliotheek. Deze zal tijdens de start/opening van de Kinderboekenweek symbolisch worden geopend. Op 30 oktober zullen de biebouders starten met hun taak. Op 27 oktober krijgen zij eerst nog instructie.

De kinderen uit groep 3 t/m 8 zullen op maandag en/of vrijdag een boek kunnen kiezen. De boeken worden (in eerste instantie) op school gelezen en zullen voorlopig dus niet meegaan naar huis.

De schoolbibliotheek zal open zijn op maandag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur. Hiervoor hebben we uw hulp nodig, er zijn al ouders die zich hebben aangemeld, fijn! Vindt u het ook leuk om de schoolbibliotheek tot een succes te maken, laat het dan even weten. U kunt zich via de mail aanmelden bij juf Jolanda. Vermeld daarbij op welke dag(en) u beschikbaar bent.

Agenda 

 • Dinsdag 3 oktober
  10.30 uur - Opening kinderboekenweek en schoolbibliotheek
 • Donderdag 5 oktober
  Voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8
 • Woensdagochtend 11 oktober
  Deze dag vindt de jaarlijkse boekenmarkt in het speellokaal plaats. Meer informatie hierover leest u in de brief die uitgedeeld is.
MR  ONS

MR

Dinsdag 3 oktober houdt de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar. Een kort verslag staat een week daarna op onze website

studiemiddag

Dinsdag 3 oktober zijn alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij. Het team heeft een studiemiddag over ‘eigenaarschap’ een Schoolbreed thema dit jaar.

Zending 2  ONS

Compassion

Groep 1 t/m 4
Elke maandag wordt er zendingsgeld door leerlingen van groep 1 t/m 4 opgehaald voor onze adoptiekinderen Sarvinth (Skri Lanka) en Sheisy en Yeilin (Dominicaanse Republiek). Door deze bijdrage krijgen de kinderen o.a. onderwijs. Onze leerkrachten schrijven met de groep jaarlijks een brief aan deze sponsorkinderen en ze ontvangen brieven terug. Zo is er contact en blijven de kinderen op de hoogte hoe het met Sarvinth, Sheisy en Yeilin gaat.

Sarvinth

Sarvinth

Sheisy

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

roechama

Groep 5 t/m 8
Dit schooljaar is het zendingsgeld dat elke maandag opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 bestemd voor Stichting Roechama. Roechama betekent ontferming.

Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa, met name in Oekraïne. Een aantal keer per jaar reizen zij naar Oekraïne om o.a. mensen die vanuit Nederland financieel gesponsord worden te bezoeken en te bemoedigen en hulpgoederen te brengen.
 
St. Roechama ondersteunt de mensen zowel praktisch als geestelijk, door voor hen te bidden, te zingen en literatuur uit te delen, zoals bijvoorbeeld het boek ‘De schuilplaats’ van Corrie ten Boom. 

Met het zendingsgeld dat dit schooljaar opgehaald wordt in groep 5 t/m 8 kunnen wij (nog meer) mensen en projecten, zoals de gaarkeuken, in Oekraïne financieel ondersteunen.

Ga voor meer informatie over het werk van Roechama naar hun website.

schoolgebed

Het gebed is de spier
die de arm van de Almachtige
in beweging brengt

Charles H. Spurgeon

Een nieuw begin, een nieuwe start van het schooljaar! Een nieuw jaar van gebed voor en in de school! Een jaar waarin we God gaan zien bewegen op ons gebed!

Op onderstaande data komen we vanaf 8.30 uur weer samen in de BSO-ruimte! Ben jij erbij? Kleintjes ook van harte welkom!

Data schoolgebed (staat ook in Parro)

2023

oktober

november

december

2024

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

dagen

02-10 en 23-10

06-11 en 20-11

04-12 en 18-12

dagen

08-01 en 22-01

05-02 en 26-02

11-03 en 25-03

08-04 en 22-04

13-05 en 27-05

17-06

01-07

taalklas

Iedere dinsdagochtend van 8.30 - 9.45 uur worden ouders die de Nederlandse taal willen leren lezen (en schrijven) uitgenodigd in de taalklas. De ochtend start met koffie of thee en wordt gehouden in de personeelskamer van onze school. Dicky en Wilma, ouders van onze school en vrijwilligers helpen de ouders ook bij bijvoorbeeld het lezen van de Parro berichten en nieuwsbrieven.

Wilt u ook aansluiten bij de taalklas om de Nederlandse taal te leren lezen en begrijpen? U bent van harte welkom!