Nieuwsbrief

november 2023

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2023.

Het is alweer november, de tijd gaat snel, de herfst is nu echt zichtbaar en voelbaar. Misschien herkent u het wel vroeg donker, regenachtig en dan het sombere nieuws vanuit de wereld daarbij, je kan zo verlangen naar vrede in de wereld, licht en warmte. Hoe mooi is het dat God in het Bijbelboek Jesaja 41:10 dan zegt: Wees niet bang want Ik ben bij je, Ik help je en ondersteun je!  

Binnenkort vieren we Sinterklaas en Kerst op school, de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Het beloven weer mooie en gezellige feesten te worden op school.

Naast verschillende onderwerpen in deze nieuwsbrief ook informatie over Kwink, de Sociaal, Emotioneel Leren methode die we van groep 1 t/m 8 inzetten. Lees het stukje eens door en heeft u vragen hierover, u weet ons te vinden! Veel leesplezier!

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Voortgangsgesprekken

In november vinden er voor groep 3 oudergesprekken plaats deze worden door de leerkrachten gepland via Parro.

Leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben een schoolkeuze gesprek met de leerkracht(en) gehad. Heeft u behoefte aan een kort gesprek met de leerkracht over de voortgang neem dan contact op met de leerkracht via Parro om een afspraak te maken.

Techniekroute

Groep 8 heeft in november meegedaan aan de techniekroute.

De leerlingen gaan onder begeleiding naar bedrijven in Sliedrecht zoals van Wijngaarden Veilig Goed en Vlot Logistics dit jaar. Veel Sliedrechtse scholen doen mee aan deze route. Leerlingen komen op deze mooie manier meer te weten over verschillende beroepen en de techniek die daarbij hoort.

In het voorjaar krijgen de leerlingen van groep 7 een uitnodiging voor de zorgroute.

OPENING EN INZET SCHOOLBIBLIOTHEEK

Dinsdag 3 oktober hebben Cezary uit groep 8 en Femke uit groep 3 de schoolbibliotheek officieel geopend! Dit gebeurde nadat groep 5 de Kinderboekenweek had geopend met een dans op het liedje ‘Welkom thuis’ van Make Some Noise Kids. Beide activiteiten vonden op het schoolplein plaats.

Inmiddels is de bibliotheek enkele weken geopend en zien we dat leerlingen met enthousiasme boeken lenen en lezen vooral als het boek door een ander kind als superleuk bestempeld is.

Fijn dat er ouders én een opa zijn die zich vrijwillig inzetten voor deze schoolbieb!

verkeer en veiligheid

We signaleren regelmatig gevaarlijke situaties rondom de school, wanneer de school begint of uitgaat. Nu het ‘s morgens weer langer donker is en soms hard regent, moeten we hier extra alert op zijn.

Schoolhek
Wilt u altijd HET HEK SLUITEN, wanneer u onder schooltijd even op school en/of op het plein was? Dit vragen we u i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen. 

Dank voor uw medewerking!

Betaling schoolreis

Wilt u nagaan of het schoolreisgeld van uw kind(eren) betaald is. Heeft u een vraag hierover, stuur dan een e-mail naar de directie.

schoolfruit

Als school waren we weer ingeloot voor het Europees schoolfruit project. Helaas is de vergoeding voor de leveranciers van het schoolfruit te laag om geschikte groenten - en fruit te leveren, daarom is besloten dat de levering aan de scholen dit jaar niet door kan gaan. We vragen u daarom zelf op woensdag en vrijdag uw kind(eren) groenten en/of fruit mee te geven als tussendoortje.  

Batterijen Battle

Zoals u heeft gelezen in de flyer en in het bericht via Parro doen we als school mee met de Batterijen Battle. We proberen met de kinderen, leerkrachten én u als ouders zoveel mogelijk lege batterijen in te zamelen.

De batterijen kunnen ingeleverd worden in de groene Stibat tonnen die staan bij de hoofdingang van de school.

Kwink

In de groepen 1 t/m 8 gebruiken wij de methode KWINK voor Sociaal Emotioneel Leren (en burgerschap). Sinds dit jaar wordt het emotiewiel ingezet bij de methode. Hieronder ziet u het wiel en vindt u meer informatie over het gebruik ervan. 

Het Kwink emotiewiel is het hulpmiddel waarmee Kwink op gestructureerde en voor kinderen herkenbare wijze emoties en emotiewoorden een plek geeft in de methode. Het instrument helpt ze taal te geven aan hun gevoelens en de nuances daarin. Hoe genuanceerder een kind zijn emoties kan benoemen, hoe beter een ander zijn emoties en gedrag kan invoelen en/of begrijpen. Daarom is het belangrijk om structureel en planmatig aan de emotiewoordenschat van kinderen te werken.

Door de juiste emotiewoorden te gebruiken kun je aan jezelf en anderen duidelijk maken hoe je je voelt en waarom je je op een bepaalde manier gedraagt. Daardoor neemt de kans op misverstanden en conflicten af en verloopt de interactie met anderen beter.

Met behulp van het Kwink emotiewiel bouwen de kinderen systematisch een emotiewoordenschat op. Voor de onderbouw bestaat het wiel uit de acht basisemoties die te vinden zijn in de eerste ring van het wiel. In de midden- en bovenbouw wordt dit uitgebreid met 24 emotiewoorden in de tweede ring van het emotiewiel.

Bedenk: het wiel is een hulpmiddel, net als een emotiewoord. Het is niet de emotie zelf; die kun je wel benaderen met woorden, maar nooit helemaal vastleggen. 

red een kind spaaractie

Afgelopen weken hebben jullie flink je best gedaan volle spaarkaarten in te leven voor de actie van 'Red een kind'. Het is nauwelijks voor te stellen dat in heel veel landen kinderen zijn die maar 1 maaltijd per dag krijgen en hongerlijden. Kinderen die uren moeten lopen om naar school te gaan en in een huis wonen dat niet veilig is, veel te klein is voor het hele gezin of niet bestand is tegen regen. In Rwanda is dit de dagelijkse realiteit.

Voor deze kinderen hebben jullie héél veel geld opgehaald wel € 3415,35. 

Hartelijk dank lieve kinderen en ouders voor jullie inzet voor de kinderen in Rwanda!

Stichting Timon

Beste Ouders,

Timon zoekt pleegouders! Kunt u een warm en welkom thuis bieden?
 
Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen. Veel maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er mogelijk voor dat het aantal pleegouders terugloopt. Tegelijkertijd zorgen deze maatschappelijke ontwikkelingen er ook voor dat het aantal kinderen en jongeren dat een veilig thuis nodig heeft toeneemt.

Mogen wij een beroep op u doen? Pleegzorg kent vele vormen, zowel voltijd als deeltijd. Pleegkinderen zijn er ook van alle leeftijden. Samen kunnen we kijken welke vorm en wat voor kind of jongere in uw gezin zou passen. Pleegzorg kan gecombineerd worden met werk, het kan gecombineerd worden met kinderopvang, het kan gecombineerd worden met eigen kinderen, er bestaat pleegzorgverlof etc. Kortom, er is veel mogelijk. We kunnen u helpen om de mogelijkheden in uw gezin samen te onderzoeken. 

Hieronder vindt u een uitnodiging van Stichting Timon om naar de informatieavond te komen op 16 januari 2024. Voor meer informatie over Stichting Timon kunt u een bezoekje brengen aan hun website.

schoolgebed

Het gebed is de spier
die de arm van de Almachtige
in beweging brengt

Charles H. Spurgeon

Op onderstaande data komen we vanaf 8.30 uur op een woensdag of een vrijdag weer samen in de BSO-ruimte! Ben jij erbij? Kleintjes ook van harte welkom!

Data schoolgebed (staat ook in Parro)

2023

november

december

2024

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

dagen

17-11

06-12 en 15-12

dagen

10-01 en 19-01

07-02 en 16-02

22-03

03-04 en 19-04

15-05

05-06 en 21-06

03-07

Bijzondere data

 • Dinsdag 5 december:
  Sinterklaasfeest, les tot 14.30 uur
 • Woensdag 6 december:
  Schoolgebed
 • Dinsdag 12 december:
  MR Vergadering
 • Vrijdag 15 december:
  Schoolgebed
 • Woensdag 20 december:
  Kerstviering voor de leerlingen
 • Vrijdag 22 december:
  Alle kinderen vrij