Nieuwsbrief

juli 2023

Gedicht NB 072023 2  ONS

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli 2023.

Wat gaat zo’n schooljaar toch snel. We zijn dankbaar voor het mooie jaar dat achter ons ligt, waarin we met elkaar als leerlingen, ouders en leerkrachten mochten optrekken in het belang van alle leerlingen. Dat zien we als een zegen!

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Afscheid groep 8  ONS

Afscheid groep 8

We nemen afscheid van groep 8. Na al die jaren met hen opgetrokken te zijn, is het voor hen nu tijd de basisschool achter zich te laten. Het is gezond en hoort erbij, maar geeft soms ook een gevoel van ... jammer zeg, zo’n stel leukerds gaan ONS verlaten na zoveel fijne jaren.
 
We wensen jullie een mooie tijd op het VO én zoals het lied ‘My Lighthouse’ zegt, dat jullie wel zongen in de klas, een lied waar het gaat over Jezus: Zijn licht straalt als een vuurtoren, soms dichtbij, soms ver weg, maar kan jou bereiken, je leiden. Bij Hem ben je veilig! We gunnen jullie Zijn licht om je heen.

We hebben een prachtige afscheidsavond gehad waar de leerlingen de sterren van de hemel speelden in de musical. Het was genieten!

Afscheid  18 (RGB)

Hij is erbij
We weten ook van spanning, zorg en moeite in gezinnen, juist dan kan de vakantieperiode een lastige tijd zijn. We bidden dat deze ouders en kinderen mogen ervaren dat God nooit op vakantie gaat maar altijd dichtbij is, vraag het Hem maar.

Afscheid  ONS

afscheid

Juf Mariëtte
Juf Mariëtte Aantjes, groep 0, 1 en 2 en administratie, heeft haar studie Pedagogiek afgerond. Ze gaat op een andere plek aan het werk. Dank voor je inzet en enthousiasme en Gods zegen voor de toekomst! Welkom aan Margreet Koning die de administratieve taken gaat oppakken.

Juf Anne-Marie
Juf Anne-Marie van Dijk, instroomgroep + groep 1/2, heeft haar PABO diploma gehaald en wordt na de vakantie juf in Ameide. Van harte gefeliciteerd! Dank voor je inzet als juf voor onze kleuters. We wensen je een mooie tijd en Gods zegen en hulp voor de toekomst.

OR-leden
Na jaren van hulp bij het organiseren van activiteiten en de OR-kas beheren op onze school nemen we afscheid van onze ouderraadsleden Mariëlle van Dongen, Gerda Boom en Linda Veen. Dank voor jullie geweldige inzet de afgelopen jaren. Jullie zorgden voor mooie feesten en activiteiten voor onze leerlingen en ontzorgden daarbij ons als team. Super was het, bedankt!!

MR-lid
Gijsbert Baan heeft als MR lid jarenlang meegedacht namens de ouders bij allerlei ontwikkelingen in en rond de school, hij was betrokken en vertegenwoordigde de ouders bij de open dag en zijn inzet heeft ertoe bijgedragen dat we als eerste school van Sliedrecht startten met het continurooster. Gijsbert bedankt voor de mooie jaren waarin we met elkaar op mochten trekken.

Jubileum  ONS

jolanda de krijger 25 jaar juf!

Juf Jolanda van harte gefeliciteerd!

Juf Jolanda werkt al 25 jaar op onze school, is leescoördinator en is altijd bereid in te vallen. Dankbaar en blij met zo’n juf! We wensen haar Gods zegen toe met haar gezin voor de toekomst en hopen dat zij nog lang deel mag uitmaken van ONS team. Bedankt!

Jolanda 25 jaar in het onderwijs 12 maart 2023
Sportdag 2  ONS

sportdag doetse kom

Tijdens de alternatieve sportdag was het prachtig weer, er is heerlijk gezwommen, gevoetbald, gevolleybald en nog veel meer, de ochtend was een succes! (zie foto’s)

Project zand  ONS

project 'zand'

De groepen 5 en 6 zijn uitgenodigd voor de aftrap van het project zand bij het Baggermuseum. Vrijdag 2 juni, na een spannend verhaal over zand en water door verhalenverteller Nico van Lent mochten de kinderen met elkaar zandsculpturen maken (deze konden tijdens het Baggerfestival bekeken worden).

Tot slot hebben de kinderen naar een pianoconcert geluisterd van Beth & Flo, geraden welke dieren zij hoorden en met elkaar een verhaal verzonnen dat daarna met pianomuziek verteld werd. Hieronder een kleine impressie.

Baggerfestival 23  ONS

baggerfestival

Voor de groepen 7 en 8 zijn een aantal activiteiten georganiseerd tijdens het Baggerfestival. Het waren leerzame momenten voor de leerlingen.

SOJS Zaalvoetbal  ONS

sojs

De zomervakantie zit weer bomvol leuke activiteiten voor jeugd en jongeren. Waaronder een zaalvoetbaltoernooi in de eerste week van de zomervakantie.
 
Klaar om de strijd aan te gaan? Meld je aan met een team van minimaal 5 personen. Wees snel want per leeftijdscategorie kunnen zich maximaal 8 teams aanmelden!

 • Datum: 12-07-2023
 • Leeftijd:
  8 t/m 12 jaar (13:00 - 15:00) en
  13 t/m 16 jaar (15:30 - 17:30)
 • Locatie: Sporthal de Lockhorst
 • Aanmelden via de website van SOJS

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van SOJS.

Nieuw schooljaar  ONS

Nieuw schooljaar inloop

Vrijdag 18 augustus zijn alle leerlingen met hun ouders welkom tussen 13.30 - 14.30 uur. Er kan dan kennisgemaakt worden met de leerkracht(en) en de nieuwe klas kan worden bekeken.

Luizenpluis  ONS

Luizenpluizen

Voor het nieuwe cursusjaar zoeken we ouders die op maandagochtend na een vakantie max een half uurtje mee willen helpen met luizenpluizen in een groep. Wij zijn blij met aanmeldingen!

Een mailtje met vragen of voor het aanmelden kan je sturen naar Annemarie van Houwelingen, coördinator van het luizenpluizen.

startgesprekken

De bedoeling van een startgesprek aan het begin van het schooljaar is dat ouders en leerkrachten verwachtingen naar elkaar uitspreken over het samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.

In de weken tussen 21 augustus en 22 september vinden deze gesprekken plaats.

Schoolreis  ONS

schoolreis

Maandag 4 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.

De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per leerling. De groepen 5 t/m 7 gaan naar Duinrell. De kosten voor Duinrell zijn € 30,00 per leerling.

De groepen 1 en 2 gaan vrijdag 8 september naar de speeltuin in Nieuw-Lekkerland, de kosten hiervoor zijn € 5,00 per leerling. 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar sturen we een betaalverzoek voor de schoolreis.

Zijn er vragen en/of zorgen over de betaling van de schoolreis? Mail, bel of loop binnen bij Carin van den Herik, directeur.

Schoolkamp  ONS

schoolkamp

De ouders van de leerlingen van groep 7 hebben een brief over het schoolkamp ontvangen, deze week sturen we een betaalverzoek via Parro.

Zijn er vragen en/of zorgen over de betaling van het schoolkamp? Mail, bel of loop binnen bij Carin van den Herik, directeur.

Gymrooster 23 24  ONS

gymrooster

Hieronder volgt het gymrooster voor het komende schooljaar voor de groepen 5 t/m 8.

Dinsdag

12.30 - 13.15 uur

13.45 - 14.30 uur

Donderdag

08.30 - 09.15 uur

09.15 - 10.00 uur

10.15 - 11.00 uur

11.00 - 11.45 uur

Groep

5a + 5b + 6a + 6b

7 + 8a + 8b

Groep

3a + 3b

7 + 8a + 8b

4a + 4b + 6a

5a + 5b + 6b

Schoolbibliotheek: wie komt ons helpen?

Er komt op de Oranje-Nassauschool een schoolbibliotheek. Deze zal tijdens de Kinderboekenweek worden geopend.

De kinderen uit groep 3 t/m 8 zullen op maandag en/of vrijdag een boek kunnen kiezen. De boeken worden (in eerste instantie) op school gelezen en zullen dus (voorlopig) niet meegaan naar huis.

De schoolbibliotheek zal open zijn op maandag en vrijdag van 08.30 uur - 09.15 uur. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Vindt u het leuk om de schoolbibliotheek tot een succes te maken, laat het dan even weten. U kunt zich via de mail aanmelden bij Jolanda de Krijger. Vermeld daarbij op welke dag(en) u beschikbaar bent. We willen graag in tweetallen gaan werken, mocht u graag met iemand samen willen helpen, geef dit dan even door. Er zal dan een rooster gemaakt worden, zodat u weet wanneer u aan de beurt bent en u eventueel onderling kunt wisselen. 

Startdienst 2  ONS

Startdienst

Ook het nieuwe schooljaar willen we weer graag met God beginnen in de startdienst. Deze staat gepland op woensdag 6 september om 19.00u in de Grote Kerk (Stationsweg).

Thema: “Samen op reis” m.m.v. Marcel & Lydia Zimmer.

Meer informatie volgt eind augustus, zet u de datum vast in de agenda?

taalklas

De taalklas heeft dit schooljaar afgesloten met veel zelfgebakken lekkers. Het is een fijn jaar geweest waar onze anderstalige ouders met vrijwilligers (ouders van school en vanuit de bibliotheek) bezig geweest zijn met het oefenen van de Nederlandse taal, elkaars culturen beter hebben leren kennen en fijne momenten hebben gehad.

Wilt u ook aansluiten bij de taalklas om de Nederlandse taal te leren lezen en begrijpen? U bent van harte welkom! De taalklas start weer na de zomervakantie op dinsdag 29 augustus van 08.30 - 09.30 uur.  

Kalender komende periode

De Parro jaarkalender wordt de week na de zomervakantie opengezet, daar staan studiemiddagen, feesten, schoolreis, bezoeken aan Hooizolder etc. in. Voor nu alvast wat belangrijke data die we graag bekend willen maken:

 • Vrijdag 18 augustus tussen 13.30 - 14.30 uur inloop in de nieuwe groep, kennismaken leerkracht(en)   
 • maandag 21 augustus start schooljaar en luizencontrole
 • Tussen 21 augustus en 22 september vinden de startgesprekken plaats
 • Dinsdag 29 augustus informatieavond voor de groepen 1, 3 en 8
 • Woensdag 6 september Startdienst, 19.00 uur
 • Maandag 4 september schoolreis groep 3/ t/m 7

 • Dinsdag 5 t/m vrijdag 8 september schoolkamp groep 8

 • Vrijdag 8 september schoolreis groepen 1 en 2

 • Dinsdag 3 oktober studiemiddag vanaf 12.30 uur

Extra vakantie 
De week van 10 juni t/m 14 juni 2024 zijn de kinderen vrij. Zo’n extra week kan éénmalig omdat het schooljaar langer is én we voor leerkrachten studiemiddagen op woensdag houden.

Vakantierooster 2023-2024
Het vakantierooster staat op de website