Nieuwsbrief

april 2023

beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2023.

Iedere maand sturen wij een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u op de hoogte blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

paasviering

Op donderdag 6 april vieren we Pasen in de klas. Deze weken vertellen we de verhalen over de intocht van Jezus in Jeruzalem, Zijn gevangenneming, lijden en sterven aan het kruis en Zijn opstanding.

In de klassen vindt de viering donderdag 6 april plaats. Deze dag krijgen de kinderen een attentie mee met een herinnering aan de verhalen die ze hebben gehoord.

wonderlijk gemaakt

In de maand april en/of mei krijgen de kinderen enkele lessen uit de methode Wonderlijk Gemaakt, dit is een christelijke methode seksuele voorlichting. Als ouder ontvangt u vooraf een berichtje hierover via Parro van de leerkracht met daarbij een lesbrief met informatie waar de les over gaat. 

Nieuws van de Filippijnen

Onderstaande tekst ontving ik bij de foto’s kinderen op de Filippijnen

Zaterdag 18 maart zijn de uniformen aan de kinderen in de sloppenwijk uitgedeeld (de kinderen zaten al in spanning te wachten, terwijl het pas over een uur zou beginnen).

Deze uniformen konden worden gemaakt door jullie opbrengst van de oliebollenactie in december. Yoa van Dijk is bezig met het maken van een filmpje waarop te zien is dat de uniformen worden uitgereikt zodra dit klaar is deel ik het met u/ jullie via Parro. In de klassen wordt dit filmpje dan ook getoond.

kijkavond

Wat een geweldige leuke kijkavond hebben we gehad als afsluiting van de projectweken over 'kunst'.

Zoveel bezoek en enthousiasme bij het bekijken -en soms kopen van kunst was mooi! Ook de vraag aan u /jullie iets te willen bakken voor de verkoop was een groot succes, de tafel in de BSO-ruimte was bijna te klein. Met de verkoop van al dat lekkers, de opbrengst van het dansoptreden van de kleuters, de verkoop van foto's, schilderijen, paaseitjes, wilgenkatjes, entree gelden voor museum de Rank, het raden van snoepjes in een pot, de verkoop van andere producten ook van de peuteropvang heeft een totaalbedrag opgebracht van:

€ 1415,20

Wat een supergroot bedrag waar iedereen aan meegewerkt heeft dit op te halen voor de mensen die getroffen zijn door de aardbevingen in Syrië en Turkije.

Hartelijk bedankt allemaal!

We zullen dit bedrag overmaken naar de stichting Dorcas, die mensen uitzenden naar dit gebied én waar op dit moment al hulp geboden wordt.

Klik op onderstaande button voor een impressie van de avond

pannenkoeken dag

Jaarlijks vindt in maart de pannenkoeken dag plaats. Dit jaar hebben de leerlingen van de talentklas pannenkoeken gebakken voor ouderen uit de zorgvilla’s aan de Merwestraat en het Dr. Langeveld plein.

De ouderen en de leerlingen hebben genoten, leerlingen van groep 5 hebben het pannenkoeklied geleerd bij juf Allian en gezongen voor hen.

studiemiddag

Als team hebben we tijdens de studiemiddag thema’s waar we ons afgelopen jaren in ontwikkeld hebben besproken, wat doen we nog, doen we het op de juiste wijze, hoe kunnen we ons hierin verder ontwikkelen. Denk aan Teach like a champion (google gerust) talent gedreven onderwijs, vast denken/groei denken, talenten en gesprekken en gedrag op school. Leuk was het te horen dat een leerling die deze middag bij de BSO was de volgende dag aan zijn juf vertelde; ‘meester Jesse is de slimste’ hij gaf alle leerkrachten les.

De werkgroep onderwijs heeft deze studiemiddag voor ons team voorbereid.

vakantierooster

Op de website vindt u het vakantierooster 2023-2024

andere activiteiten

Afgelopen periode zijn meerdere groepen op pad en actief bezig geweest bijv. naar het Museum van Gijn, de Hooizolder, de bakker in de supermarkt en een bezoek aan de boerderij en er is een moestuin gemaakt.

schoolgebed

Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'

(Mattheus 18:20)

In dat geloof en vertrouwen komen wij als ouders twee keer per maand samen om met elkaar het leven in en rondom de school te delen. We bidden voor de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…

Heeft u vragen of gebeds- of dankpunten? Dan kunt u een mailtje sturen naar Ronella of Judith.

WAAR EN WANNEER
De gebedsbijeenkomsten vinden plaats in de BSO ruimte, vanaf 08.45 uur.

  • Woensdag 5 april
  • Vrijdag 21 april

Kalender komende periode

  • Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag en maandag 10 april is het 2e paasdag de school is dan gesloten.
  • Vrijdag 21 april zijn ook de groepen 5 t/m 8 om 12.30 uur uit en begint voor iedereen de meivakantie

Compassion

Iedere maandagochtend wordt er in groep 1 t/m 4 geld ingezameld voor onze sponsorkinderen Jefferson uit Nicaragua, Sheisy en Yeillin uit de Dominicaanse Republiek. 

jefferson

Sheisy

Yeillin

Ga voor meer informatie over het werk van Compassion naar hun website.

Hulp moldavië

Groep 5 t/m 8 spaart dit schooljaar voor een project in Moldavië. Voor een dorpje dichtbij de grens met Oekraïne willen we geld inzamelen voor een speelplaats. Meer informatie over deze vereniging vindt u op de website.